​Tütün bedellerinden yapılan kesintileri (stopaj, Bağkur Primi, Savunma Sanayi Fonu, Diğer, vb.) Tekel’in verdiği ekspertiz makbuzlarında, tütün şirketleri ise kestikleri müstahsil makbuzunda gösterip üreticilere vermişlerdir. Üreticiler verilen makbuzları genelde kaybettiklerinden kendi isimlerine ait yapılan kesinti belgelerini arar olmuşlardır. Tütünlerin satıldığı Tekel veya tütün şirketlerine dilekçe ile müracaatlar sonucu bu kesinti belgeleri elde edilmektedir. Tekel Dilekçe Örneği

Tütün ve tütün mamullerinin Türkiye'de üretimi, iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esasları 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre düzenlenmektedir. 10.07.2008 ve 27637 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  4733 sayılı kanunun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır...

Tömbeki bir nevi tütündür. Bitki bilimindeki yeri, tütün gibi SOLANACEA (patlıcangiller) familyası, Nicotiana tabacum’um bir çeşididir. Keyif için kullanılır. Tipi kabakulak, boyu 100 cm. ve daha fazla yaprak boyu, kabartılı, ortası geniş ve kalın dokuludur.

Tömbekinin içim şekli kendine hastır. Yapraklar kalınca kıyılır, iyice ıslatılır, sarı suyu iyice sıkılır, nargile lülelerine konulur ve içilir. Tömbekinin dumanı nargilenin şişesindeki suya banyo edildikten ve uzun marpuçtan geçtikten sonra ağız boşluğuna gelir. Bu yüzden ihtiva ettiği nikotin miktarı ağza gelinceye kadar kısmen azalır, çok kullanılmadığı takdirde zararı sigaradan fazla değildir. Yalnız içimi birçok külfet ve hazırlığa bağlı olup uzun süre devam eder.

Şark tipi tütünler morfolojik özelliklerine, ticari kriterlere ve üretim bölgelerine göre aromatik ve nötr tütünler olmak üzere ikiye ayrılır. Basma tütünleri aromatik tütünlerden Xanthi Basma ( ince dokulu, küçük boyutlu, enli yapraklar), Zichn Basma (kendine has kokulu, küçük dar yapraklı), Makedonya Basması (küçük boyutlu enli yapraklar), İzmir ve Gümüşhacıköy (Türkiye’de yetişen tütünler en iyi aromatik tütünler, yaprakların damarları ince ve yetiştiği bölgelerin coğrafi durumlarına göre kuvvetli kokulu) tütünleri sayılabilir...

Tütün fidesi yetiştiriciliğinde aşağıdaki hususlara dikkat edildiği takdirde kaliteli ve verimli bir ürün elde edebilme imkânı bulunabilir.

1-Hava koşullarına ve fidelikte kullanılan örtü malzemesine bağlı olarak, tohum ekiminden 45-60 gün sonra fideler tarlaya dikilebilecek hale gelmektedir...

İlkbahar sürmelerini derin yapmamalı, kesekler fazla alt üst edilmemelidir. Aksi halde kışın toprakta biriken yağmur ve kar suları zayi olacağından yaz aylarında mahsul kuraklıktan fazla zarar görür. Tütün tarlalarını ilkbaharda genel olarak iki defa sürmek yeterlidir. İkinci sürmeden sonra tarla tırmıklanarak, sürgü çekilerek dikime hazırlanır...

-Makineyle dikimde dikim masrafı azaldığından üretim maliyetleri düşmektedir.

-Makineyle dikimde kısa zamanda daha fazla alanda dikiliş yapıldığından, bahar yağmurlarının dikimi aksatması engellenmektedir. Kısa zamanda daha fazla iş yapılmaktadır.

Tütünlerin kalitesine yetiştirilen çeşidin ve kullanılan tohumun etkisi inkâr edilemez. Fakat tütün öyle bir bitkidir ki onun kalite özellikleri daha çok dikimden satışa kadar uygulanan işlemlere ve gösterilen dikkat ve özene bağlıdır. Tarlada çok iyi gelişmiş bir tütü­nün vaktinde kırılmaması veya usulüne uygun kurutulmaması yüzünden değerini tamamen kaybedebileceği malumdur. Bu itibarla kırım ve kurutmanın tütünün kalitesi üzerindeki etkisi büyüktür.

Kaliteli tütün üretimi yapmak, tarla seçiminden itibaren atılacak her adımda dikkatli ve titiz olmayı gerektirmektedir. Bunun yanında babadan oğla geçen bilgi, görgü ve tecrübelerin aktarımıyla ve bazen yıllarca süren araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılmış olan sonuçları benimsemeye ve uygulamaya da bağlıdır.

Kurutma, tütün tarımının en önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken işlemidir. En küçük bir ihmal ya da dikkatsizlik tüm emeklerin boşa gitmesine yol açabilir.

1.Çıfıt Alacası; Kurutulmuş tütün yapraklarında klorofilin çizikler veya lekeler halinde yaprak ayasında kendini göstermesi ile gözlenir.

2.Bakır Pası; Karakteristik yeşil, yeşilimsi mavi veya gri yeşil lekeler değişik şekilde ve büyüklükte yaprakta dağılmış ve bitkinin ençok üst ve ana yapraklarında görülmektedir. 

Hepinizin bildiği gibi ziraatta anız bozma diye bir tabir vardır. Anız, mahsul kaldırıldıktan sonra tarlada kalan kök ve sap gibi kısımlara, bozmak da bu kısımların tarlayı normal şekilde sürüp top­rağa gömmek demektir.  Ancak her mahsulün sapı ve kökü toprağa gömülemez. Örneğin ayçiçeği tarlasında sapların toplanması gereklidir. Tütünün de sapları kısa olan tütünler kolaylıkla toprağa gömülmekte, sapı uzun olanlarda ise sürülerek gömülememektedir.

Tütüncülük yılın büyük bir kısmında devamlı çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda makineleşme gayretlerine rağmen daha çok insan işgücünü gerektiren, üreticilerin her yaprağı üzerinde alın teri bulunan, tütün tarımının hâkim olduğu bölgelerde genç nesil her geçen sene tütün tarımı yapmaktan imtina etmektedirler... 

Please reload