top of page

Sosyoekonomik Çalışmalar

II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ

2009

Melda Yaman Öztürk

Özgün Akduran

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

2010

Prof. Dr. Y. İzzettin Barış

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2010

Marmara Üniversitesi

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve A.T. Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

2003

Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları ile Mücadele Derneği

Dr. Ahmet Hamdi GÜMÜŞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

2013

Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi

2009

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

2011

Prof. Dr. Emin IŞIKLI

Proje Yöneticisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

2003

Please reload

bottom of page
Bu kodu kopyalayıp sitenize yapıştırın.