top of page

2010 Denizli Tütün Tarımı Raporu

    Türkiye sigara yasakları ile tanışalı bir yılı aşkın süre geçti. Bu süre içinde yasaklara alıştık. Uygulamada büyük bir başarı sağlandı. İnsan sağlığı ve sigara içmeyenler lehine ulaşılan bu başarı ile sigara satışları %10–15 oranında düştü.

    Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kişi başına dünya tütün tüketimi 2000 yılında 1,6 kg. iken, 2010 yılında %12,5’luk azalışla 1,4 kg. olacağı öngörülmektedir.

    2010 yılı başından itibaren kıyılmış tütün ithalinden alınacak vergilerin kademeli olarak azaltılacak olmasıyla beraber Türkiye tütün piyasasına sancılı bir şekilde girdi. İlk olarak 2009 yılı ürünü tütünlerin satış işlemlerinde kendini hissettiren sancı, bir önceki yıl 7,30 TL ortalama fiyatla tütününü satan tütüncü, 7,00 TL ortalama fiyatı anca bulabildi. Sancı devam ediyordu. 2010 yılı sözleşmelerini yapmak için bir önceki yıl üreticilerinin yaklaşık %20’sinden vazgeçildi. Üretim miktarlarından da yaklaşık %34 indirim yapıldı.

    Her şeye rağmen tütün dikmek zorunda olan bölgemiz Denizli’de tütün dikim işlerinin çoğunluğu 15 Nisan – 20 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Mayıs ve Haziran aylarında havaların yağışlı ve serin seyretmesi neticesinde yeni dikilmiş tütünleri hastalıkla tanıştırdı. Uygun hava koşulları mantar ve bakteri hastalıklarının etkili olmasına ve yayılmasına neden oldu. En çok zarar Tavas ve Kale üretim merkezlerimizde görüldü. Kimi tarlaların tamamını saran, kimisinin de alt ellerini etkileyen tütün mildiyösü (maviküf), bu iki bölgemizde %50’lere varan oranlarda etkili oldu. Kale ve Tavas İlçelerimizin bazı köylerinde fidelikte "çökerten" bulaşık olduğu halde tarlaya dikimi yapılan  tütünlerin az bir kısmı tamamen devrilmiştir. Havaların ısınması ile yayılma imkânı bulamayan MİLDİYÖ hastalık etmenleri dipüstü, 1.ana ve 2. ana eller ile kısmen 3.ana el tütünlerde etkili olmuş ve bu el grupları sak üzerinde kurumuş kalmış durumdadır. Bu noktadan sonra büyümeye devam eden tütün bitkisinde kısmen 3.ana, uçaltı ve uç el yapraklar kırılabilecek duruma gelmiştir. Bu durumda olan tarlaların yaklaşık%70’inde bu el grubu yaprakların kırımı yapılmaktadır. Bunun yanında maviküf (mildiyö) zararından sonra tütün tarlalarına üreticiler girmediğinden, bulaşık tarlaların çoğunda 1. çapalar bile yapılamamış yabancı otlar tarlaları sarmış durumdadır. Thrips, tütün piresi, tütün gebesi ve yeşil kurt yoğun olarak bulunmaktadır. Mildiyö ile bulaşık tarlalarda üreticiler zararlılarla ilgili ilaçlı mücadele yapmadıklarından dolayı tohum kapsüllerinde yeşil kurt tahribatı %80’lere kadar çıkmıştır. Bundan dolayı yeni yılda tütün dikecek üreticilerin tohum bulma yönünde bir takım sıkıntıları ortaya çıkacaktır. Bölgemizde çok çeşitli tütün tohumları ile tütün üretimi iç içe yapılmaktadır. Zamanla melezleşen tohumlar sonucu hastalıklara karşı hassas, verim ve kalite yönünden standart ürünler elde edilmesi zorlaşmaktadır. Ürün standardının sağlanması için, maviküf zararına uğrayan tütün üreticilerine sertifikalı tütün tohumu dağıtımı öncelikle tütün şirketleri tarafından yapılmalıdır. Denizli’de tütün üretimi yapılan diğer merkezlerde yağışlardan kaynaklanan mantari ve bakteri hastalıklarının olumsuz etkisi ise %30 oranlarındadır. Tütün kırımı ve kurutma işlemlerinin yapıldığı ve Eylül ayının sonunda tamamlanması beklenen 2010 yılı tütünlerinin, yapılan sözleşme miktarlarından yaklaşık %40 noksan olarak 8.500 ton dolaylarında üretildiği ve dekar veriminin de 50 kg. olacağı beklenmektedir.gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir.

 

DENİZLİ BÖLGESİ 2010 ÜRÜNÜ TÜTÜNLERİ EKİCİ MALİYET ÇİZELGESİ

ÜRETİM NOKTASI (Genel) DENİZLİ

ÜRETİM (kg): 8.500.000

EKİM ALANI (da):170.000

HARCAMA KALEMLERİMASRAF BEDELİ (TL)

MALİYET UNSURLARI 

1-TARLA KİRASI:50,00

2-TARLA HAZIRLIĞI 

A)İLK SÜRME(ANIZ BOZMA):25,00

B)TIRMIK ÇEKME,TEZEK KIRMA:20,00

C)İKİLEME:20,00

3-GÜBRELEME:25,00

4-FİDE HAZIRLIĞI:75,00

5-ÇİZGİ (KARIK) ÇEKME MASRAFI:20,00

6-DİKİM MASRAFI:80,00

7-CAN SUYU VERME MASRAFI:20,00

8-ÇAPALAMA :40,00

9-DİP SIYIRMA MASRAFI:15,00

10-TARIMSAL MÜCADELE MASRAFI:25,00

11-KIRIM 

A) TÜTÜN TOPLAMA VE KIRMA MASRAFI:50,00

B)DİZME YERİNE TAŞIMA MASRAFI:5,00

12-DİZME MASRAFI:25,00

13-İP MASRAFI:0,50

14-KURUTMA MASRAFI:15,00

15-İSTİF YERİNE TAŞIMA VE İSTİF MASRAFI:10,00

16-DENK VEYA KUTULAMA MASRAFI:10,00

17-MUHAFAZA MASRAFI:5,00

18-PAZARLAMA MASRAFI:5,00

MASRAFLAR TOPLAMI:540,50

BİR DEKAR VERİMİ(ÜRETİM / EKİM ALANI) KG:50,00

BİR KİLONUN MALİYETİ (TL/KG):10,81

    Tütün hala Denizli’de önemli bir ürün olma özelliğini muhafaza etmektedir. 2009 yılı ürünü olarak üretilen ve 2010 yılında alım satımı yapılan yaklaşık 19.500 ton tütün karşılığı137 Milyon TL tütün parası ödenmiştir. 215 bin dekar kır ve kırtaban arazinin kullanıldığı 2009 yılı tütünleri için üreticiler dekar başına yaklaşık 635 TL gelir elde etmişlerdir.

   Türkiye tütün üretimi içinde Denizli 2. sıradadır. 81 bin tonluk Türkiye üretiminin yaklaşık %24’lük kısmı İlimizde yapılmıştır. Yağışlara ve maviküfün olumsuz etkisine rağmen Denizli 2010 yılında da ikinciliğini koruyacaktır.

    2010 yılı tütünlerinin kalite yönünden de bir önceki yılı yakalayamayacağı aşikârdır. Bu noktada tütün üreticilerimizi sıkıntılı bir tütün piyasası beklemektedir. Örgütlü bir yapısı olmayan tütün üreticilerinin yağışlardan kaynaklanan zararları % 40’lar dolaylarındadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan üreticilerin borçlarının bir yıl süre ile ertelenmesi Hükümet nezdindede ele alınmış ve Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır.

    Sürdürülebilir bir tütün piyasasının devamında alıcı ve satıcının korunması esastır. 2010 yılında tütün üreticisi daha fazla korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Tütün üretimini bırakan bir tütüncüyü tekrar tütüne döndürmek zor bir iştir. Tütün şirketleri 2010 yılı tütünlerindeki kar oranlarını, üretici lehine uygulamak zorundadırlar. Tütün ihracatımızın yıllık ortalama değeri 450 milyon dolar’dır.

Çok uzak olmayan bir gelecekte Türk Tütünü ve Tütüncülüğünden bir anı olarak söz etmemek temennisi ile… 

bottom of page
Bu kodu kopyalayıp sitenize yapıştırın.