1/0

İlaç kalıntılı tütünler, başka üreticiler üzerinden satılarak sigara sanayisinde ve ihracatta kullanılmıştır. 1990’lı yıllarda tütün yüklü gemilerin, ithalatçı birçok ülke limanından ilaç kalıntısı nedeniyle geri çevrilmesi tütün şirketlerinin iflasına yol açmış ve pazar kayıpları yaşanmıştır. CORESTA Tütün MRL Listesi (pdf)

Ülkemizde de en az 1/3 oranında yerli yaprak tütün alma şartı getirilerek, yabancı yaprak tütün üreticilerine altın tepside sunulan imkân tekrar Türk çiftçisine verilerek yüksek katma değer sağlanmalıdır.

Tütün üretimi ve piyasası konularını içeren değerlendirmeyi beğeneceğinizi umduğum fotoğraflarla birlikte inceleyebilirsiniz.

​Tütün bedellerinden yapılan kesintileri TEKEL verdiği ekspertiz makbuzunda, tütün şirketleri ise kestikleri müstahsil makbuzlarında gösterip üreticilere vermişlerdir... TEKEL Dilekçe Örneği (pdf)

Yasanın uygulanmasına başlanıldığı 2002 yılından sonra tütünden kopuş çok hızlı olmuştur. Bu üreticiler köylerinden göç ederek büyükşehirlerin varoşlarında kendilerine yer bulmaya çalışmışlardır. Tütün üretimi halen yazılı sözleşme usulüne göre yapılmaktadır.

Tütün ve tütüncülük fotoğrafları

Erken dönem (fidelik) veya dikimden hemen sonraki bulaşmalarda, tütün cüceleşir ve kırılmış gibi kendini bırakır veya bükülür. Genç yapraklar orta ve yan damarlardan enfekte olarak büzülür, eşit olmayan büyüme gösterir... 

Tütün fidesi yetiştiriciliğinde belirtilen hususlara dikkat edildiği takdirde iyi fide elde edilebilir...

2018 Yılı ürünü Denizli Bölgesi tütün üretimi, sözleşmeleri, tütün piyasası, hastalık ve zararlıları, fidelik, tütün şirketleri gibi birçok konuyu beğeneceğinizi umduğum fotoğraflarla birlikte bulabilirsiniz. SUNU (pdf)

Ege Bölgesinde arka arkaya tütün dikilen tarlalara  dikimden 1-2 hafta önce 15-20 kg/dekar 15-15-15+ME ile 5-10 kg/dekar potasyum sülfat gübreleri (granül) karıştırılarak verilmektedir. Fazla azot İzmir Menşei tütünün kalitesini düşürüp, nikotin oranını artırmaktadır.

1.Çıfıt Alacası; Kurutulmuş tütün yapraklarında klorofilin çizikler veya lekeler halinde yaprak ayasında kendini göstermesi ile gözlenir.

2.Bakır Pası; Karakteristik yeşil, yeşilimsi mavi veya gri yeşil lekeler değişik şekilde ve büyüklükte yaprakta dağılmış ve bitkinin ençok üst ve ana yapraklarında görülmektedir. 

Tütünde zararlı organizmalar, mücadelede kullanılan aktif maddeler, uygulama dozları ve bekleme sürelerini bulabilirsiniz.

70'li, 80'li yıllarda tiryaki amerikan sigaralarına yavaş yavaş alıştırıldı. Tekel'in ürettiği %100 Türk tütününden üretilen Samsun ve Maltepe sigaralarının içim oranları çok azaldı. Tiryaki amerikan sigarasına dönünce elde Türk tütünü stokları birikti. Devlet üretime kota getirdi. 

Please reload

Denizli'de tütüncülük