1/0
Tütün Tarlası

Tütünde kullanılan zirai ilaç kalıntılarının halk sağlığı yönüyle tehlike oluşturmaması ve ticarete konu tütünlerin satış hacminin azalmaması...

CORESTA 2020 Tütün MRL Listesi

Tütünde TSWV hastalığının ilaçlı mücadelesi yoktur. Ekonomik zarar eşiği beklenmeden vektör böcek olan thrisplerle mücadele yapılmalıdır. 

Tütünde zararlı organizmalar, mücadelede kullanılan aktif maddeler, uygulama dozları ve bekleme sürelerini bulabilirsiniz.

www.bku.tarim.gov.tr

Tekel’e tütün satmış üreticiler, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden Bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Faaliyetleri sona ermiş eskitütün şirketlerinden...

Çiftçinin bildiği işler şehirde kazanç sağlamadığından, büyükşehirlerin varoşlarında kaybolup gittiler. Her ne olursa olsun elde kalan tütüncüyü köyünde tutmak, bildiği iş olan tütün üretimine devam ettirmek...

Tütün sözleşmeleri her ne kadar çift taraflı görünse de çiftçinin itiraz hakkı sınırlıdır. Sözleşme nevi fiyatlarının belirlenmesinde çiftçilerin veya ziraat odalarının hiçbir etkisi yoktur. 

Ülkemizde tütün çeşitleri önce fideleri elde edilip, bunların tarlaya şaşırtılması yöntemiyle yetiştirilmektedir. 

Dikimden 1-2 hafta önce, tarla hazırlığında taban gübresi olarak 15-20 kg/dekar 15-15-15+GOLD/SÜPER   verilmelidir. Dikimde cansuyuna bir miktar leonardit kaynaklı hümik asit, potasyum sülfat, magnezyum... 

Plastik örtülü sera kurutma süresince görülebilecek yağış, çiğ, rüzgâr v.b. gibi kurutmayı olumsuz yönde etkileyen ve muhakkak tedbir alınmasını gerektiren hava olaylarına karşı mutlak koruyucu olmaktadır. 

2020 üretim yılı için Denizli’de 8.745 üretici şirketlerle sözleşme imzalamış, 185 bin dekar alana tütün dikimi yapılmıştır. 

1938 tarihli Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununda “Denizli, Çal ve Tavas Kazalarından ve Buldan kazasının Güney Nahiyesinden maade diğer yerlerde tütün üretimi yasaktır” ibaresi yer almaktadır.

Ege Bölgesi (İzmir Menşei) Tütünlerin Amerikan Grad Nevi Tarifleri

AG NEVİ

El: uç, uçaltı, 3.,2. ve 1. ana eller, kısmen dipüstü...
 

Kadraja sığdırabildiğim kadarıyla tütün fotoğrafları...

UNIVERSITY OF GEORGIA (UGA)'nın görüntü veri tabanına kabul edilmiş bitki hastalık ve zararlı fotoğraflarım...

Lösemili çocuklar vakfı desteğinizi bekler...

Hoşgeldiniz...

Tütün ve tütüncülükle ilgili bilgi, deneyim ve çalışmalarım ile tütün üzerine yapılan bazı akademik çalışmaları ve kadraja sığdırabildiğim kadarıyla konu fotoğraflarını bilgilerinize sunuyorum... Metin GÜLEŞCİ

Görüşleriniz önemlidir...

İletişim

 
Bu kodu kopyalayıp sitenize yapıştırın.