1/0
IMG_20190523_115008.JPG

Tütünde kullanılan zirai ilaç kalıntılarının halk sağlığı yönüyle tehlike oluşturmaması ve ticarete konu tütünlerin satış hacminin azalmaması için tütüne ruhsatlı BKÜ kullanılmalı, etiketler dikkatlice okunmalı, kültürel tedbirler uygulanmalıdır.

CORESTA 2020 Tütün MRL Listesi

IMG_1209.JPG

Plastik örtülü sera kurutma süresince görülebilecek yağış, çiğ, rüzgâr v.b. gibi kurutmayı olumsuz yönde etkileyen ve muhakkak tedbir alınmasını gerektiren hava olaylarına karşı mutlak koruyucu olmaktadır. Plastik örtülü serada tütün kurutma, daha yüksek kalitede ürün elde etme ve üreticiye rahat bir çalışma ortamı sağlanır.

TÜTÜN GRAFİK 1.png
IMG_4452.JPG

Tütünde TSWV hastalığının ilaçlı mücadelesi yoktur. Ekonomik zarar eşiği beklenmeden vektör böcek olan thrisplerle mücadele yapılmalıdır. Hastalık, virüse ev sahipliği yapan kışlık yabani otlarda larva olarak beslenen thripslerle bulaşmaktadır.

1-1-Kolajlar+copy-002.jpg

Tekel’e tütün satmış üreticiler, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden Bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Faaliyetleri sona ermiş eskitütün şirketlerinden  (Üniversal ve Vertab)  SOCOTAB altında, (Herman, DimonveSpierer) ALLİONCE ONE altında, (Türkiye ve Tütün Limited) ise T.T.L. bünyelerinde olduğundan, tütün kayıtları yeni şirketlerde aranmalıdır.

IMG_3294.JPG

Bir zamanlar beşyüzbin tütün üreticisi köyünde, tarlasının başında üretim yapmaktaydı. Tütün üretimini bırakan çiftçiler şehirlere-büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldı. Çiftçinin bildiği işler şehirde kazanç sağlamadığından, büyükşehirlerin varoşlarında kaybolup gittiler. Her ne olursa olsun elde kalan tütüncüyü köyünde tutmak, bildiği iş olan tütün üretimine devam ettirmek akıllıca bir yoldur.

IMG_3632_edited.jpg

2020 üretim yılı için Denizli’de 8.745 üretici şirketlerle sözleşme imzalamış, 185 bin dekar alana tütün dikimi yapılmıştır. TTL, Socotab, Alliance One, Sunel, Prestij, Özege, Astab, Oriental Link, Zeus, Çelikhan Tütün olmak üzere 10 tütün şirketi ile sözleşme yapmıştır.

Tütün üretimi ve piyasası konularını içeren değerlendirmeyi beğeneceğinizi umduğum fotoğraflarla birlikte inceleyebilirsiniz.

IMG_3313.JPG

Ülkemizde tütün çeşitleri önce fideleri elde edilip, bunların tarlaya şaşırtılması yöntemiyle yetiştirilmektedir. Dikim için gerekli fideyi sağlam, canlı, pişkin ve iyi gelişmiş olarak zamanında yetiştirebilmek, günümüz tütüncülüğünün önemli üretim safhalarından biridir.​

Tütün fidesi yetiştiriciliğinde belirtilen hususlara dikkat edildiği takdirde iyi fide elde edilebilir.

HPIM1116 - Kopya.JPG

Tütünde zararlı organizmalar, mücadelede kullanılan aktif maddeler, uygulama dozları ve bekleme sürelerini bulabilirsiniz.

www.bku.tarim.gov.tr

Resim1.jpg

Tütün sözleşmeleri her ne kadar çift taraflı görünse de çiftçinin itiraz hakkı sınırlıdır. Sözleşme nevi fiyatlarının belirlenmesinde çiftçilerin veya ziraat odalarının hiçbir etkisi yoktur. Nevi fiyatları tek taraflı olarak alıcı tarafından belirlenmektedir. Ürün birim fiyatlarının enflasyon artışının altında kalması durumun­da tarımsal üretici geliri düşmektedir. Çiftçilerin örgüt­süz olmaları nedeniyle, tütün firmaları karşısında zayıf kalma­ları gibi aksayan yönleri de mevcuttur.

tütün fideliğinde soğuk zararı
gübreleme.jpg

Dikimden 1-2 hafta önce, tarla hazırlığında taban gübresi olarak 15-20 kg/dekar 15-15-15+GOLD/SÜPER verilmelidir. Dikimde cansuyuna bir miktar leonardit kaynaklı hümik asit, potasyum sülfat, magnezyum sülfat gübreleri karıştırılarak verilmelidir. İzmir menşei tütünlerin düşük nikotinli olması istenen bir özelliktir. Fazla verilecek azot İzmir Menşei tütünün kalitesini düşürüp, nikotin oranını artırır. İçim özelliklerini bozduğu için klorlu gübrelerden kaçınmak gerekir.

tütün.jpg

2018 Yılı ürünü Denizli Bölgesi tütün üretimi, sözleşmeleri, tütün piyasası, hastalık ve zararlıları, fidelik, tütün şirketleri gibi birçok konuyu beğeneceğinizi umduğum fotoğraflarla birlikte bulabilirsiniz. PDF Sunu

Ege Bölgesi (İzmir Menşei) Tütünlerin Amerikan Grad Nevi Tarifleri

AG NEVİ

El: uç, uçaltı, 3.,2. ve 1. ana eller, kısmen dipüstü
Boyut: küçük ve orta
Renk: sarı, açık sarı, açık kırmızı ve bunların yeşilimsi ve kırmızımsı nüansları
Doku: kuvvetli ve esnek
Koku: kokulu, hafif kokulu ve nötr
Yaprak bütünlüğü: tam ve az yırtıklı
Arıza ve hastalık: arızasız ve hastalıksız

hpqscan0001-1.jpg

Bir tütün bitkisinde 7 el'in ağırlık bakımından bitkinin genel verimine oranı değişik rakamlar arz eder. 

Tepe kırılmayan çeşitlerde:

Eller       % Ortalama Oran

Uç                    5

Uç altı             10

3. ana             18

2. ana             32

1. ana             20

Dip üstü          10

Dip                   5

kabul edilebilir.

Resim1.jpg

Kadraja sığdırabildiğim kadarıyla tütün fotoğrafları...

IMG_8857.JPG
maviküf (2).jpg
tütün fidesinde soğuk zararı
tütün fideliğinde soğuk zararı
48x68_afis.jpg
Bu kodu kopyalayıp sitenize yapıştırın.